Turun yliopisto ja Vaasan yliopisto toteuttavat ”Co-creative snacks – pelillisyys välineenä välipalatuotteiden kehitykseen” -tutkimushanketta, jossa tutkimme välipaloja ja niiden syömistä sekä pelien ja sosiaalisen median käyttöä. Osana tätä tutkimusta tutkijat osallistuvat GIGAb1t-verkkopelitapahtumaan 7.-9.4.2017 Loimaalla. Tapahtuman aikana toteutamme pelaamiseen ja välipalasyömiseen keskittyvää tutkimusta haastattelemalla ja kyselyillä. Tutkimusaineiston keräämiseen käytetään kyselylomakkeita, valokuvausta, videokuvausta sekä haastattelut nauhoitetaan. Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja sen voi keskeyttää milloin tahansa ilman selitystä. Kaikki tutkimukseen kerättävät tiedot ovat luottamuksellisia. Tässä tutkimuksessa kerättyä tietoa käytetään vain tutkimusraportointiin ja tieteellisiin julkaisuihin siten, ettei kenenkään henkilöllisyyttä voida tunnistaa.

YHTEYSTIEDOT LISÄTIETOJA VARTEN
Projektitutkija, Tapani Liukkonen, taneli at utu.fi

Turun yliopiston Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus
ja Tulevaisuuden teknologioiden laitos sekä Vaasan yliopiston
markkinoinnin laitos toteuttavat hanketta ja hankkeen päärahoittaja
on Tekes (INKA-EAKR).

Keskustelu